Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About
Repost from tangincheek:

<hunter> ganyan ang mga pilipino, hindi kaya sumagot directly ng tanong

<hunter> “kumain ka na?” “busog pa ko e”

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0