Roy Tang

Programmer, engineer, scientist, critic, gamer, dreamer, and kid-at-heart.

Blog Notes Photos Links Archives About

Me: “Ma, may ruler ka?”

Ma: “Kailangan ruler? Pwede tape measure?”

Me: “Hindi, ruler”

Ma: “Sige, meron ako hanapin ko”

(Maya maya)

Ma: “Kelangan mo pa din ruler?”

Me: “Oo”

Ma: “Hindi pwede eto?” (shows tape measure)

Me: “Hindi”

Ma: “Bakit?”

Me: “Hindi yan ruler e”

Posted by under notes at
Also on: twitter / 0